VEDA DHARMA SASTRA PARIPALANA SABHA

(Regd. 1942 - Kumbhakonam) Chennai Branch

ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதி ஜகத்குரு ஸ்ரீ சங்கராசார்ய ஸ்வாமிகள் அவர்களின் ஆக்ஞைப்படி “வேத தர்மசாஸ்த்ர பரிபாலன ஸபை” என்ற பெயருடன் இந்த ஸபை 1942 வருஷம் செப்டம்பர் மாதம் 11 (s No.1 of 1942-43 ஆக) பதிவு செய்யப்பட்டது.
ஸபையின் நோக்

ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதி ஜகத்குரு ஸ்ரீ சங்கராசார்ய ஸ்வாமிகள் அவர்களின் ஆக்ஞைப்படி “வேத தர்மசாஸ்த்ர பரிபாலன ஸபை” என்ற பெயருடன் இந்த ஸபை 1942 வருஷம் செப்டம்பர் மாதம் 11 (s No.1 of 1942-43 ஆக) பதிவு செய்யப்பட்டது.

As per instructions of Shri Kanchi Kamakoti Peethadhipathi Jagadguru Shri Shankaracharya Swamigal, “VEDA DHARMA SASTRA PARIPALANA SABHA” has been registered on 11th September 1942 (S.No. 1 of 1942-43).

Objectives of this Sabha:
1. Primarily encouraging and developing Niyama Adhyayana (Study as per rules) of Vedas while staying in Gurukulam. 
2. Developing knowledge of Vedas and Dharma Sastras. 
3. Teaching in traditional manner and spreading of Vedas and Dharma Sastras. 
4. Collecting funds from brahmanas for looking after brahmana upadhyayas (traditional teachers) and brahmana students of Vedas, Veda Bhashyas (commentaries on Vedas), Grihyasutras and Dharma Sastras; giving honoraria to students who pass the examinations and Guru dakshina to upadhyayas.

ஸபையின் நோக்கங்கள்.
இந்த ஸபையின் நோக்கங்கள் :
  1. முக்கியமாக குருகுல வாஸமுறையில் வேதங்களில் நியம அத்யயனத்தை ஆதரித்து, வ்ருத்தி செய்வது.
  2. வேதங்கள், தர்மசாஸ்த்ரங்கள் இவைகளில் ஞானத்தை வ்ருத்தி செய்வது.
  3. வேதங்களையும், தர்ம சாஸ்த்ரங்களையும் சாஸ்த்ரீக முறையில் கற்பிக்கவும், பரவவும் செய்வது.
  4. வேதங்கள், வேதபாஷ்யங்கள், க்ருஹ்யஸூத்ரங்கள், தர்ம சாஸ்த்ரங்கள் இவைகளை கற்பிக்கும் ப்ராஹ்மண உபாத்யாயர்களையும், கற்கும் ப்ராஹ்மண மாணவர்களையும் ஆதரிக்க நிதியை ப்ராஹ்மணர்களிடமிருந்தே பெற்றுக்கொண்டு அந்த மாணவர்களுக்கு அவ்வப்பொழுது பரீக்ஷைகளில் தேறினவர்களுக்கு ஸம்பாவனைகளும், உபாத்யாயர்களுக்கு குருதக்ஷிணைகளும் கொடுப்பது.

வேத சம்மேளனம்

தர்மத்தின் மூலம் வேதம் (வேதோ கில தர்ம மூலம் ) என்பது ஸ்ம்ருதி . "வேதோ நித்யம் அதீயதாம் ததுதிதம் கர்ம ஸ்வனுஷ்டீயதாம்" என்பது ஆதி சங்கரர் வாக்கு.அதாவது நான்கு புருஷார்தங்களுள் தர்மம்தான் முதலாவதாகும்.முதல் படி மிதிக்காமல் மோக்ஷம் என்கிற நான்காவது புருஷார்த்தத்தை அடைய முடியாது. ஆகையால் தர்மத்தை கூறும் வேதத்தை நன்கு கற்று "கற்றப்பின் நிற்க அதற்குத் தக" என்ற வள்ளுவர் வாக்குப்படி வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட கர்மானுஷ்டானங்களை நன்கு தவறு இல்லாமல் செய்ய வேண்டும்.வேதாத்யயனம் சிறிதளவாவது செய்ய வேண்டும். ஸ்வதர்மத்தை ஒருபொழுதும் விடக்கூடாது.

"வேத விதே கில தத்தம் தத்தம் " அதாவது வேதவித்துக்குக் கொடுத்தது தான் கொடுத்தது என்றாகுமாம். புண்யத்தை சம்பாதிக்க இது ஓர் அறிய வாய்ப்பு

கர்மானுஷ்டங்கள் நமது வாழ்க்கையோடு இணைந்தது. அதை முறைப்படி செய்யும்போது முழுப்பலனை அடைய முடியும் என்ற மகரிஷிகளின் கருத்தை வலியுறுத்தும் வகையில் காலை மாலை வேதபாராயனகளும் தினமும் உபன்யாசங்களும் நடைபெறுவதால் அனைவரும் குடும்ப ஸகிதம் வந்து செவிமடுத்து பலனடைய கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள். இந்த உத்தம கைங்கர்யத்தில் அனைவரும் ஈடுபட்டு ஸ்ரீ வேதவ்யாசரின் அருளுக்கும், ஸ்ரீ ஆசார்யாளின் அனுக்ரஹத்திற்கும் பாத்திரர்களாகும்படி கேட்டுக் கொள்கிறோம்.

 

 

ஒவ்வொரு குடும்பமும் இதில் பங்குக்கொண்டு பொருளுதவி செய்யுமாறும் ஸ்ரீ ஆசார்யாள் அனுக்ரஹத்திற்கும் பாத்திரமாகும்படி வேண்டுகிறோம். நிதி உதவி செய்யவிரும்புவர்கள்  கொடுத்து ரசீது பெற்றுக் கொள்ளவும்.

 

 இப்படிக்கு

 வேத தர்ம சாஸ்திர பரிபாலன சபை சென்னை வேத சம்மேளன நிர்வாகஸ்தர்கள்:

V G கிரிஷ்ணமூர்த்தி  ( Cell: 9884058582)  

 

S கீர்த்திவாசன்  ( Cell: 9840964078)

விசேஷ உபன்யாசம்

 நமது சனாதன தர்மத்திற்கு ஆணிவேராக விளங்குவது வேதமும் தர்தம சாஸ்திரமும் ஆகிய இவை இரண்டும் தான். தர்மத்திற்கு மூலம் வேதம்.(வேதாகிலோ தர்ம மூலம் )அதை காப்பாற்றினால் அது நம்மை காப்பாற்றும்.(தர்மோ ரக்ஷதி ரக்ஷித:)வேதம் காபாற்றப்படும்போது தர்மம் செழித்து பலனளிக்கும். வேதக்கருத்து அழிவற்றது. சமுதாய மாற்றத்தால் மாறுபடாதது. நிலையான ஆரோக்கியம் மகிழ்ச்சியான வாழ்வு இவை இரண்டும் எந்த காலத்திலும் நமக்கு வேண்டும்.இதை ஈட்டித்தர வல்லது வேதத்தை அடிப்படையாகக் கொண்ட கர்மானுஷ்டானம் நம் வாழ்க்கையோடு இணைந்தது. அதை முறைப்படி செய்யும்போது முழு பலனையும் அனுபவிக்க முடிகிறது.

வேதம் கற்க முடியாத நிலையில் கர்மனுஷ்டானத்தை கடைபிடிப்பதன் மூலம் வேதத்தை காபாற்ற முடியும் என்பதால் தான் ஸ்ரீ ஸ்ரீ மஹாபெரியவாள் அவர்களால் வேத தர்ம சாஸ்திர பரிபாலன சபை 1942-ல் தோற்றுவிக்கப்பட்டது. எல்லா இடங்கங்களிலும் வேத சம்மேளனங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன.இதன் தொடர்ச்சியாக அனைத்து மக்களும் தங்களுடைய ஸ்வதர்மத்தையும் நித்திய,நைமித்திக கர்மாக்களையும் எவ்வாறு செவ்வனே செய்ய வேண்டும் என்பதனை விசேஷ உபன்யாசங்கள் மூலம் விளக்க ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகள் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ஜயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகளும், ஸ்ரீ ஸ்ரீ சங்கர விஜயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகளும் அனுக்ரஹித்து உள்ளார்கள். அனைவரும் குடும்ப சகிதம் வந்து செவிமடுத்து பலனடைய கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.இந்த உத்தம கைங்கர்யத்தில் அனைவரும் திராவ்யோபகாரம் அளித்து ஸ்ரீ வேதவ்யாசரின் அருளுக்கும் ஆச்சார்யர்களின் அருளுக்கும் பாத்திரர்களாகும்படி கேட்டுக் கொள்கிறோம்.

"சர்வே ஜனா: ஸூகினோ பவந்து"

 

இப்படிக்கு

வேத தர்ம சாஸ்திர பரிபாலன சபை விசேஷ உபன்யாச கமிட்டி உறுப்பினர்கள்

S.சிவகுமார் ( 9884036362), K. இராஜகோபால் ( 9884655518), M. சுந்தர் ( 9840494696)

Visesha Upanyasam

            The Vedas which form the roots of Dharma were revealed through the ancient sages for the welfare of mankind. The Vedic tradition encompassing all aspects of human life has eternal validity. The Vedas have prescribed how an individual can regulate life in all orderly manners to make it purposeful, peaceful and blissful. The Vedas urge every individual to perform actions (karma) for one’s spiritual well being and also for the welfare of the society at large. Thus Dharma according to Vedas is that which fosters both individual and social welfare.  

To promote vedic culture, Sri Sri Mahaperiyaval had established Veda Dharmasasthra Paripalana Sabha in the year 1942 to conduct Veda Sammelanams at every place. The first Upanyasam was performed by Brahmasri. Sengalipuram Anantharama Deekshitar at Kumbakonam.

 In the same way the Acharyas of Sri Kanchi Kamakoti Peetam Poojya Sri Jayendra Saraswathi Swamigal& Poojya Sri SankaraVijayendra Saraswathi Swamigal have blessed to conduct special Upanyasams at every place other than places where veda sammelanams are being conducted to admire swadharma and perform Nithya, Nymithika Karmas by every individual for their own welfare and the society at large. Everyone is requested to participate and receive the blessings of Sri Veda Vyasar & Sri Acharyas. We also encourage everyone to contribute liberally for the successful conduct of the function for the noble cause and thereby to receive the Divine Blessings.

 “Sarve Jana: Sukhino Bhavanthu”

 With Pranams/Namaskarams

Veda Dharma Sasthra Paripalana Visesha Upanyasa Committee Members:

S. Sivakumar - (9884036362),   

K. Rajagopal - (9884655518), 

M. Sundar - (9840494696).

 

Note:

1. People who are interested organizing Visesha Upanysam at their residence please contact Sivakumar or Rajagopal or Sundar on the above mentionone numbers.

2. People who are interested to receive the updates/invitation for Veda Sammelanam and Visesha upanyasam, please add "9884655618" in Whats app or Telegram and request the same for invitation, so that you will be added in the Broadcast list and will start receiving Invitation for upcoming events.

Few Snaps from Avadi Sabha: